Wirtualna szkoła jazdy

Przystanek

Przystanek – miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi

D-15
„przystanek autobusowy”
D-16
„przystanek trolejbusowy”
D-17
„przystanek tramwajowy”
P-17
„linia przystankowa”

Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego, a w szczególności dotyczącymi

  Art. 13 ust. 7 – Ustawa o Ruchu Drogowym

obowiązku przechodzenia po przejściu dla pieszych na wysepkę dla pasażerów znajdującą się na przystanku komunikacji publicz­nej, jeżeli łączy się ona z takim przejściem.
Art. 18 – Ustawa o Ruchu Drogowym
•    umożliwienia włączenia się do ruchu autobusu ruszającego z oznaczonego przystanku autobusowego na obszarze zabudo­wanym.
Art.  26 ust. 6 – Ustawa o Ruchu Drogowym
•    przejeżdżania obok oznaczonego przystanku tramwajowego lub innego przystanku komunikacji publicznej nieznajdującego się przy chodniku.
Art. 49 ust. 1 pkt 9 – Ustawa o Ruchu Drogowym
•    zakazu zatrzymywania pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości.
Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, z póżn. zm.
 •  Znaki drogowe wskazujące przystanki są elementem organizacji ruchu na drodze, a więc ich umieszczanie następuje w trybie przepisów o zarządzaniu ruchem na drogach. Natomiast sposób korzystania z przy­stanków przez przedsiębiorców wykonujących przewozy osób niebędących ich właścicielami określają przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.