Wirtualna szkoła jazdy

Strefa ruchu

strefa ruchu – obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi

W dniu 14 maja 2011r. weszło życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, które wprowadza tzw. „strefę ruchu”. 

Ustanowienie tej strefy rozszerza zastosowanie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym na obszar wyznaczonej tymi znakami strefy ruchu. Organy zarządzające ruchem w strefie ruchu, ustalając organizację ruchu na drogach wewnętrznych, są zobowiązane do oznakowania strefy ruchu znakami: D-52 i D-53 oraz innymi znakami zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) i jej przepisów wykonawczych.

D-52
„strefa ruchu”
D-53
„koniec strefy ruchu”

W strefie ruchu przepisy ustawy będą miały zastosowanie w takim zakresie, jak na drodze publicznej. Kierowcy poruszający się po drogach wewnętrznych oznaczonych symbolem „strefa ruchu” będą odpowiadać za łamanie zasad wynikających z ich oznakowania i za łamanie przepisów zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W przypadku popełnienia wykroczenia mogą zostać ukarani mandatem przez Policję lub Straż Miejską. W praktyce oznacza to, iż kierowcy mogą zapłacić mandat za nieprzepisowe parkowanie, parkowanie na miejscach na niepełnosprawnych, rozmawianie przez telefon podczas jazdy czy brak pasów bezpieczeństwa. Policja może także interweniować podczas patrolu bez konieczności uzyskania zgody od właściciela drogi. Zmiany dotyczą także pieszych, którzy nie będą mogli korzystać z drogi wewnętrznej na dotychczasowych zasadach, które uprawniały do poruszania się po całej szerokości jezdni, lecz muszą korzystać z chodników i przejść dla pieszych. Warunkiem wypisania mandatu, jest prawidłowe oznakowanie drogi wewnętrznej przez jego właściciela znakiem D-52 z napisem „strefa ruchu” przed wjazdem na drogę wewnętrzną i znakiem D-53 oznaczającym wyjazd ze strefy.