Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach nierównorzędnych

Na skrzyżowaniu nierównorzędnym pierwszeństwo przejazdu ma zawsze pojazd uprzywilejowany bez względu na to, z której strony nadjeżdża. Pojazdy inne niż uprzywilejowane jadące drogą z pierwszeństwem mają pierwszeństwo przed pojazdami jadącymi drogą podporządkowana.

Znak A-7 Ustąp pierwszeństwa z linią warunkowego zatrzymania P-13 jednoznacznie wskazuje sposób postępowania w takiej sytuacji. Bezwzględnie przepuszczamy pieszych, a następnie pojazdy jadące drogą z pierwszeństwem przejazdu. Dopiero po wnikliwym upewnieniu się, że możemy dalej w bezpieczny sposób kontynuować jazdę, przejeżdżamy przez to skrzyżowanie.

Linia warunkowego zatrzymania się, złożona z trójkątów

Znak P-12 ” linia bezwzględnego zatrzymania – stop”. Znak P-12 wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi. Pamiętajmy, że jest to zatrzymanie wynikające z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, a nie z warunków ruchu, zatrzymanie przed linią jest obligatoryjne.

O pierwszeństwie na skrzyżowaniu jesteśmy informowani. Najczęściej jest to znak D-1 “droga z pierwszeństwem”.

Jeżeli występuje równorzędna sytuacja to pierwszeństwo, ma samochód będący z prawej strony. O pierwszeństwie przejazdu decyduje pozycja pojazdu przed wjazdem na skrzyżowanie.

Pojazd szynowy ma pierwszeństwo w sytuacji równorzędnej (na drogach z pierwszeństwem oraz podporządkowanych).

Sytuacja równorzędna wytworzyła się na poniższym obrazku pomiędzy tramwajem a samochodem nauki jazdy, jadącymi drogą z pierwszeństwem przejazdu. Pomimo tego, że tramwaj jest pojazdem skręcającym a nauka jazdy jedzie na wprost, to i tak tramwaj w takiej sytuacji ma pierwszeństwo. W sytuacji kiedy oba pojazdy są w tej samej hierarchii ważności (hierarhia ważności jest wyznaczona przez znak D-1), pojazd szynowy ma zawsze pierwszeństwo.

Wszystkie wloty podporządkowane – pierwszeństwo dla ruchu po obwiedni. Rozwiązanie takie (znak A-7 „ustąp pierwszeństwa”) najkorzystniej jest stosować równocześnie ze znakiem C-12 („ruch okrężny”), ze względu na szczególne regulacje prawne związane z tym zestawem znaków. §36. 1. Znak C-12 „ruch okrężny” oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku. 2. Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie. Tramwaj zjeżdżający z wyspy centralnej w takiej sytuacji ma pierwszeństwo przed pojazdami poruszającymi się po obwiedni ronda.

Znak D-1 oraz tabliczka do znaku drogowego T-6a : rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszcza się na drodze z pierwszeństwem).