Wirtualna szkoła jazdy

Taryfikator mandatów w 2021 roku

Aktualny taryfikator mandatów na 2021 r.

Nieprawidłowe zachowania, za które kierującemu grozi mandat:

Wjeżdżanie na pas między jezdniami
Zasady ogólne i przepisy porządkowekwota zł.
Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu150
Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem100
Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem250
Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy100
Nieprawidłowe przewożenie dziecka w pojeździe150
Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa100
Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem100
Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym 100
Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem 150
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem 200
Wjeżdżanie na pas między jezdniami 100
Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego150
Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze150
Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego300
Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach
Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu kwota
zł.
Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić od 200
do 400
Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych:200
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru 200
Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem150
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu 250
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy
Wymijanie, omijanie i cofaniekwota
zł.
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu500
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu250
Utrudnianie ruchu podczas cofania od 50 do 200 od 50
do 200
Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach200
wyprzedzanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych
Wyprzedzaniekwota
zł.
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi 200 200
Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi 200
Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu250
Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania250
Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 300
Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi 300
Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach 300
Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi300
Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu300
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony200
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym350
Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia100
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym300
Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
Przecinanie się kierunków ruchukwota
zł.
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu 350
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną 350
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni350
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów350
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić 350
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią 350
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej 350
Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe 300
Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe 300
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku 100
Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 300
Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym 250
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy 100
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy300
Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł
Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrzakwota
zł.
Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 200
Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni100
Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych 100
Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym 100100
Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza 100
Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego
Holowanie – taryfikator mandatówkwota
zł.
Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem 250
Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe 250
Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach 250
Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony 250
Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego 250
Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) 250
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania100
Nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym 150
Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego 150
Niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym 100
Niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania50
Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów
Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierzątkwota
zł.
Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku 50
Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić 50
Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych 50
Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku 50
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu 50
Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru 200200
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach 50
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów100
Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych 50
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni 100 100
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem 100
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek50
Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi 100
Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować 50
Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi50
Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt50
Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia
Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach50
Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość 50
Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni 50
Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów 50
Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią50
Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku 50
Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt 50
Wjazd na autostradę
Autostrady i drogi ekspresowekwota
zł.
Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej300
Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej 300
Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone 250
Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu 300
Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu 300
Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej300
Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek
Zatrzymanie i postójkwota
zł.
Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu od 100 do 300
Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego100
Zatrzymywanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania
300
Zatrzymywanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimiod 100 do 300
Zatrzymywanie pojazdu w tunelu, na moście lub na wiadukcie200
Zatrzymywanie pojazdu na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię 100
Zatrzymywanie pojazdu na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni 100
Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania 100
Zatrzymywanie pojazdu przy lewej krawędzi jezdni 100
Zatrzymywanie pojazdu na pasie między jezdniami 100
Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości 100
Zatrzymywanie pojazdu w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu100
Zatrzymywanie pojazdu na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru 100
Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku 150
Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku 100
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej100
Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanymod 150 do 300
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd100
Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu 100
Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską 100
Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone100
Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m od 200 do 300
Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby
Używanie świateł zewnętrznychkwota
zł.
Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu 200
Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu100
Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej 100
Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby 200
Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności od 150
do 300
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami 200
Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych 100
Używanie „szperacza” podczas jazdy 100
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży
Używanie pojazdów w ruchu drogowymkwota
zł.
Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym 300 300
Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim200
Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych 200
Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne100
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu50
Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi100
Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem100
Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe200
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież 200
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone50
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem200
Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci 200
Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem „autobus szkolny” i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób50
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby200
Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych 200
Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego 100
Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic 50
Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem do 300
Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji 100
Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany 100
Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym100
Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna
Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep – taryfikator mandatówkwota
zł.
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne 200
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony100
Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób 150
Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy200
Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich150
Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego od 100 do_300
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu
Przewóz osób – taryfikator mandatówkwota
zł.
Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie więcej niż 500 zł
Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji: 100 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż 500
Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach100
Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy100
Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy 50
Kierowanie bez uprawnienia pojazdem zaprzęgowym
Kierujący – taryfikator mandatówkwota
zł.
Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnień do kierowania pojazdami 500
Kierowanie pojazdem silnikowym,z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu300
Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia200
Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym 100
Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów: 50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż250
Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu500
Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środkaod 300 do 500
niestosowanie się do znaków drogowych D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29
Inne wykroczenia – taryfikator mandatów na 2021 r.kwota
zł.
Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego 100
Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi300
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień300
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia od 50 do 200
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej pojazdem pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu 50
Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej od 50 do 200
Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli 100
Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym50
Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości 200
Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami 200
Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogachod_200 do 500
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową

300
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych
B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”


B-3a „zakaz wjazdu autobusów”


B-4 „zakaz wjazdu motocykli”

550
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych

B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”


B-35 „zakaz postoju”B-37 „zakaz postoju w dni …”


B-38 „zakaz postoju w dni …”


B-39 „strefa ograniczonego postoju”

400
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych
D-18 „parking”

D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29,D-18a „parking miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29P-18 „stanowisko postojowe”

P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”

P-20 „koperta”

P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego

D-18

D-18a

D-18b
800
B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych
Znaki i sygnały drogowe – mandaty za złamanie przepisów
Niestosowanie się do znaków
kwota
zł.
B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”

B-3a „zakaz wjazdu autobusów”

B-4 „zakaz wjazdu motocykli”

B6 „zakaz wjazdu ciągników rolniczych”

B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą”

B-13 do B-14 „zakaz wjazdu”


C-12 „ruch okrężny”,

C-1 do C-11 „nakaz jazdy”

F-10 „kierunki na pasach ruchu”

F-11 „kierunki na pasie ruchu”

P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”

P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania”

P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania”
250
B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad …… m”

B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad …… m”

B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad …… m”
150
B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”

B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ……. t”

B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …….. t”
500
B-8 do B-12 „zakaz wjazdu…”


B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych”

B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”

B-35 „zakaz postoju”

B-36 „zakaz zatrzymywania się”

B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni…”

B-39 „strefa ograniczonego postoju”

C-13 „droga dla rowerów”

C-14 „prędkość minimalna”

BT-1 „ograniczenie prędkości”P-2 „linia pojedyncza ciągła”

P-7b „linia krawędziowa ciągła”

P-17 „linia przystankowa”

P-21 „powierzchnia wyłączona”

D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów”

D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz

P-22 „BUS”

D-13 „początek pasa ruchu powolnego”

D-18 „parking”

D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”

D-18b „parking zadaszony”

D-19 „postój taksówek”

P-18 „stanowisko postojowe”

P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy”

P-20 „koperta”
100
B-32 „stój – kontrola celna” lub jego odpowiedników,

BT-3 „blokada zwrotnicy”

P-3 „linia jednostronnie przekraczalna”

P-4 „linia podwójna ciągła”

C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych”

BT-4 „stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie”
200
Wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony

100
Nieprawidłowe stosowanie się do znaków kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza100
Wjeżdżanie za sygnalizator, kiedy jest to zabronione:
od_300 do 500
C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi”

400
D-18 „parking”

D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29


D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29


P-18 „stanowisko postojowe”

P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”

P-20 „koperta”

P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b:

500
Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”


100
Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd w miejscach innych niż przejścia dla pieszych
Przepisy o ruchu pieszychkwota
zł.
Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd na przejściu dla pieszych50
Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 100
Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi 100
Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni50
Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych50
Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi w obszarze zabudowanym 50
Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi poza obszarem zabudowanym100
Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50
Przebieganie przez jezdnię50
Chodzenie po torowisku50
Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub pół-zapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie 100
Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza 50
Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi50
Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim 50
Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko50
Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych 50
Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów50
Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego do 100
Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o
200 zł, jednak nie więcej niż 500 zł

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka:

Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o
300 zł, jednak nie więcej niż 500 zł