Wirtualna szkoła jazdy

Tunel

Tunel – budowlę na drodze, oznaczoną odpowiednimi znaka­mi drogowymi

 
D-37 „tunel”
D-38 „koniec tunelu”

Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego, a w szczególności.

 Art. 19 – Ustawa o Ruchu Drogowym

zachowania odpowiednich odstępów między pojazdami jadącymi w tunelu (art. 19 ust. 4 i 5)
Art. 47.a – Ustawa o Ruchu Drogowym
•    oraz zatrzymującymi się (art. 47a)
Art. 22 – Ustawa o Ruchu Drogowym
•    zakazu zawracania w tunelu (art. 22 ust. 6 pkt 1)
Art. 23 – Ustawa o Ruchu Drogowym
•    zakazu cofania w tunelu (art. 23 ust. 2)
Art. 49 – Ustawa o Ruchu Drogowym
•    zakazu zatrzymania pojazdu w tunelu (art. 49 ust. 1 pkt 3)
Art. 51 – Ustawa o Ruchu Drogowym
•    używania świateł w tunelu (art. 51 ust. 6)