Wszystko o wyprzedzaniu

Wyprzedzanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.

Manewr wyprzedzania składa się z trzech podstawowych elementów.

Faza 1: Dojeżdżanie do pojazdu jadącego przed nami
Faza 2: Przejeżdżanie obok pojazdu wyprzedzanego

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Art. 24

Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy:
ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;
kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania;
kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.

Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność , a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania pojazdu jednośladowego lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.

Wyprzedzanie kolumny pieszych

Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu, z zastrzeżeniem (jak poniżej).

Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej:

Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej strony.

Wyprzedzanie samochodu, który ma włączony lewy kierunkowskaz

Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy zachowaniu określonych warunków.

Na jezdni jednokierunkowej:

Wyprzedzanie z prawej strony na jezdni jednokierunkowej

Na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku:

Wyprzedzanie z prawej strony na jezdni dwukierunkowej

Kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim zwiększania prędkości.

Kierujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak najbardziej na prawo i – w razie potrzeby – zatrzymać się w celu ułatwienia wyprzedzania:

Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:

Przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia:

Na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi:

Zakaz dotyczy odcinków dróg oznaczonych następującymi znakami ostrzegawczymi:

A-1
„niebezpieczny zakręt w prawo”
A-2
„niebezpieczny zakręt w lewo”

A-3
„niebezpieczne zakręty — pierwszy w prawo”
A-4
„niebezpieczne zakręty — pierwszy w lewo”

Tabliczki do znaków drogowych

T-1
„tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego”
T-2
„tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo”
T-3
„tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo”
T-4
„tabliczka wskazująca liczbę zakrętów”
T-5
„tabliczka wskazująca początek drogi krętej”

Wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany:

Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany:

Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym:

Wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim:

Zakaz wyprzedzania jest oznaczony następującymi znakami

B-25
„zakaz wyprzedzania”
B-26
„zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe”
B-27
„koniec zakazu wyprzedzania”
B-28
„koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe”

Tabliczki do znaków drogowych zakazu

T-23a
„tabliczka wskazująca motocykle”
T-23b
„tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe”
T-23d
„tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą”
T-23e
„tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową”
T-23f
„tabliczka wskazująca autobusy”

T-23g
„tabliczka wskazująca trolejbusy”
T-23h
„tabliczka wskazująca pojazdy z towarami niebezpiecznymi”
T-23j
„tabliczka wskazująca pojazdy z towarami, które mogą skazić wodę”
T-23i
„tabliczka wskazująca pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi”

Pamiętajmy o miejscach, gdzie wyprzedzanie jest zabronione znakami na jezdni.

Zabrania się wyprzedzania na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na skrzyżowaniu, na którym ruch jest kierowany:

Dopuszcza się wyprzedzanie:

  • przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia
  • na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

na jezdniach:

  • jednokierunkowych 
  • dwukierunkowych na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem, że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym.