Wirtualna szkoła jazdy

Zakaz skrętu, zakaz zawracania

Znak “zakaz skrętu B_21” dotyczy tylko najbliższego skrzyżowania, zabrania skręcania w lewo oraz zawracania na  tym skrzyżowaniu.Sytuacja jest analogiczna przy zastosowaniu znaku B_22. Znak ten odwołuje skrzyżowanie.

Znak B_23 zakaz zawracania” istotnie różni się od swojego poprzednika, znak ten obowiązuje nie tylko na najbliższym skrzyżowaniu, ale od miejsca ustawienia do najbliższego skrzyżowania włącznie.Znak nie zabrania skrętu w lewo czy w prawo na odcinku od ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania włącznie.Znak jest odwoływany przez skrzyżowanie lub znak odwoławczy B_24
Koniec zakazu zawracania”.