Wirtualna szkoła jazdy

Znak STOP (B-20)

Gdzie prawidłowo powinno się zatrzymać samochód, kiedy na drodze stoi znak “Stop”?

Kiedy dojeżdżamy do skrzyżowania oznaczonego znakiem „Stop”, zawsze musimy się zatrzymać. Znak „Stop” nigdy nie wyznacza miejsca zatrzymania. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu, gdzie jest namalowana linia bezwzględnego zatrzymania P-12, tuż przed tą linią.

B-20 “Stop” i linia bezwzględnego zatrzymania P-12:

Jeżeli nie ma linii bezwzględnego zatrzymania, należy zatrzymać się w miejscu, z którego jest dobra widoczność w perspektywę drogi, przed którą ustawiony jest znak B-20 “Stop”:

Przykład zbyt dalekiego zatrzymania pojazdu (brak widoczności):

A co się dzieje, kiedy przed nami jedzie inny samochód? Wtedy tak naprawdę zatrzymujemy się dwa razy: pierwsze zatrzymanie wynika z warunków ruchu, ponieważ samochód jadący przed nami zatrzymuje się z powodu znaku “Stop”. Kiedy odjedzie, ruszamy i zatrzymujemy się ponownie, przed linią P-12 – to zatrzymanie wynika z Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.

Zatrzymanie za poprzedzającym nas pojazdem nie jest zatrzymaniem wynikającym z warunków Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, tylko zatrzymaniem wynikającym z warunków ruchu. Dlatego każdy pojazd po dojechaniu do linii musi się zatrzymać przed linią, wtedy dopiero zostają spełnione warunki Ustawy:

Jeżeli znak „Stop” znajduje się przed torami tramwajowymi, to należy zatrzymać się przed tymi torami:

W przypadku, gdy znak  „Stop” znajduje się przed torami kolejowymi, to miejsce zatrzymania wyznaczy Krzyż Świętego Andrzeja ustawiony przed torowiskiem. Pamiętajmy – nie przed, nie przy ani nie za znakiem “Stop”, tylko przed znakiem G-3 Krzyż Świętego Andrzeja. Jeżeli występuje linia zatrzymania, to właśnie przy tym znaku powinna być wymalowana. Jeżeli linia nie występuje, to znak precyzyjnie określa miejsce zatrzymania:

Jeżeli na skrzyżowaniu występuje sygnalizacja świetlna i znak B-20 (STOP) to pamiętajmy, że sygnalizator jest zgodnie z hierarchią ważności ponad znakami i w przypadku wyświetlania przez sygnalizator światła zielonego jedziemy bez zatrzymania. Znak “Stop” po prostu w takiej sytuacji nie obowiązuje:

Jeżeli na skrzyżowaniu występuje sygnalizacja świetlna i znak B-20 (STOP) to pamiętajmy, że sygnalizator jest zgodnie z hierarchią ważności ponad znakami i w przypadku wyświetlania przez sygnalizator światła zielonego jedziemy bez zatrzymania. Znak “Stop” po prostu w takiej sytuacji nie obowiązuje:

W każdym z przedstawionych przypadków kontynuacja jazdy może nastąpić po unieruchomieniu pojazdu (stop, auto musi się zatrzymać) oraz upewnieniu, że dalsza jazda nie spowoduje utrudnienia ruchu jego innym uczestnikom. W tym przypadku występują znaki B-20 “STOP”oraz A-7 “USTĄP PIERWSZEŃSTWA”, co powoduje, że oba pojazdy są w tej samej hierarchi ważności.

Sposób wjazdu na skrzyżowanie jest zasadniczo różny dla tych pojazdów. Przy znaku B-20 bezwzględne zatrzymanie, natomiast przy znaku A-7 należy ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się drogą z pierwszeństwem (znak D-1) ale jeżeli zatrzymanie nie jest wymagane, to można kontynuować, jazdę do środka skrzyżowania. Tutaj należy pamiętać o zasadzie , że pojazd jadący na wprost ma pierwszeństwo przed pojazdem skręcającym w lewo.

Jeszcze jedna sytuacja bardzo niebezpieczna. Jazda z tak zwanego cienia, autobus z uwagi na swoje gabaryty ogranicza zupełnie do zera widoczność na skrzyżowaniu, w takim przypadku należy zachować szczególną ostrożność i powstrzymać się od jzdy do momentu aż sami będziemy w stanie określić możliwość wjazdu na skrzyżowanie: