Obszar zabudowany

Obszar zabudowany – obszar oznaczony odpowiednimi zna­kami drogowymi

Wjazd na obszar zabudowany oznacza znak D-42 obszar zabudowany, natomiast wyjazd z niego znak D-43 koniec obszaru zabudowanego.

D-42 obszar zabudowany
D-43 koniec obszaru zabudowanego

Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego o różnym znaczeniu

   Art. 6 – Ustawa o Ruchu Drogowym

zróżnicowania warunków rozpoznawalności osób uprawnionych do dawania poleceń lub sygnałów na drodze (art. 6 ust. 3 pkt I)
Art. 1 3 – Ustawa o Ruchu Drogowym
• obowiązku korzystania z przejść dla pieszych (art. 1 3 ust. 5)
Art. 18 – Ustawa o Ruchu Drogowym
• umożliwienia włączenia się do ruchu autobusu ruszającego z oznaczonego przystanku autobusowego na obszarze zabudowanym (art. 18)
Art. 19 – Ustawa o Ruchu Drogowym
• zachowania odpowiedniego odstępu od poprzedzającego pojazdu silnikowego przez niektóre pojazdy w określonych warunkach
(art. 19 ust. 3-5)
Art. 20  – Ustawa o Ruchu Drogowym
• prędkości dopuszczalnych pojazdów (art. 20 ust. 1. la, 2 i 6 pkt 2)
Art. 21 – Ustawa o Ruchu Drogowym
• możliwości zmniejszania lub zwiększania prędkości dopuszczalnych pojazdów za pomocą znaków drogowych (art. 21)
Art. 24 – Ustawa o Ruchu Drogowym
• dopuszczalności wyprzedzania z prawej strony oraz zakazu wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego (art. 24 ust. 10 i 11)
Art. 29 – Ustawa o Ruchu Drogowym
• zakazu używania sygnału dźwiękowego, chyba że jest to konieczne w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem (art. 29 ust. 2 pkt 2)
Art. 30 – Ustawa o Ruchu Drogowym
• jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (art. 30 ust. 1 pkt Ib)
Art. 31 – Ustawa o Ruchu Drogowym
• prędkości pojazdu holującego (art. 31 ust. 1 pkt I)
Art. 49 – Ustawa o Ruchu Drogowym
• zakazu zatrzymywania pojazdu w określonych warunkach (art. 49 ust. 1 pkt 7)
Art. 49 – Ustawa o Ruchu Drogowym
• zakazu postoju pojazdu lub zespołu pojazdów ciężkich i długich (art. 49 ust. 2 pkt 5)
Art. 50 – Ustawa o Ruchu Drogowym
• sygnalizacji postoju pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku (art. 50)
Art. 54 – Ustawa o Ruchu Drogowym
• dopuszczalności jazdy przy lewej krawędzi jezdni podczas oczyszczania drogi ze śniegu (art. 54 ust. 2 pkt 1)
Art. 60 – Ustawa o Ruchu Drogowym
• zakazu pozostawiania pracującego silnika podczas postoju (art. 60 ust. 2 pkt 3)