Wirtualna szkoła jazdy

Strefa zamieszkania

Strefa zamieszkania – obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiedni­mi znakami drogowymi.

Wjazd do strefy zamieszkania oznacza znak D-40 strefa zamieszkania, a wyjazd znak D-41 koniec strefy zamieszkania.

D-40
D-41

Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego

  Art. 1 – Ustawa o Ruchu Drogowym

 zakresu obowiązywania k.d. (art. 1 ust. 1)
Art. 10 – Ustawa o Ruchu Drogowym
•    zarządzania ruchem w strefach zamieszkania (art. 10 ust. 7)
Art. 11 – Ustawa o Ruchu Drogowym
•    ruchu pieszych w strefach zamieszkania (art. 11 ust. 5)
Art. 17 – Ustawa o Ruchu Drogowym
•    włączania się do ruchu (art. 17 ust. 1 pkt 1)
Art. 20 – Ustawa o Ruchu Drogowym
•    prędkości dopuszczalnej pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania (art. 20 ust. 2)
Art. 43 – Ustawa o Ruchu Drogowym
•    korzystania z drogi w strefie zamieszkania przez dziecko w wieku do 7 lat (art. 43 ust. 1)
Art. 49 – Ustawa o Ruchu Drogowym
•   zakazu postoju pojazdu w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu (art. 49 ust. 2 pkt 4)