Światła zewnętrzne w samochodzie

W tekście zaczerpnięto informacje z następujących aktów prawnych: Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym (w skrócie PoRD) Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów  Dz.U. 2015 poz. 305 Światła drogowe Przeznaczenie: oświetlanie drogi na dużą odległość przed pojazdem w czasie jazdy nocąUmiejscowienie: z przoduObowiązkowe: w pojazdach samochodowych, których konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości […]