Jazda po rondzie – część 1

Określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową lub stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze. Skrzyżowania różnią się formą geometryczną , mają kształt kwadratu, prostokąta, wielokąta oraz okręgu (te ostatnie to skrzyżowania o ruchu okrężnym popularnie nazywane rondami). Powierzchnia skrzyżowania typu rondo jest ograniczona linią opisującą zewnętrzną krawędź […]

Sygnalizowanie i postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku

Każdemu może się przytrafić przymusowy postój, czy to z powodu awarii silnika, czy też przy okazji stłuczki lub wypadku. Warto wiedzieć, co w takiej sytuacji zrobić, aby nie blokować ruchu i nie narażać się na konsekwencje z powodu nieprawidłowego zatrzymania pojazdu. Oto, co mówi ustawa na ten temat. W przypadku awarii i przymusowego postoju, sposób […]

Holowanie

Holowanie to ciągnięcie pojazdu, który w normalnych warunkach nie może poruszać się samodzielnie za pomocą umieszczonego na nim silnika. Warunki, przy których może odbywać się holowanie Dopuszczalne prędkości podczas holowania: Rodzaj połączenia pojazdów i odległość między nimi: połączenie sztywne (np. drąg holowniczy) o długości nie większej niż 3m połączenie giętkie (np. linka holownicza) zapewniające odległość między […]

Co to jest skrzyżowanie, rodzaje skrzyżowań

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Art. 2. pkt. 10skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze […]

Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach nierównorzędnych

Na skrzyżowaniu nierównorzędnym pierwszeństwo przejazdu ma zawsze pojazd uprzywilejowany bez względu na to, z której strony nadjeżdża. Pojazdy inne niż uprzywilejowane jadące drogą z pierwszeństwem mają pierwszeństwo przed pojazdami jadącymi drogą podporządkowana. Znak A-7 Ustąp pierwszeństwa z linią warunkowego zatrzymania P-13 jednoznacznie wskazuje sposób postępowania w takiej sytuacji. Bezwzględnie przepuszczamy pieszych, a następnie pojazdy jadące […]

Włączanie się do ruchu

Włączanie się do ruchu to sytuacja, która w zasadzie rozpoczyna każdą naszą jazdę samochodem po drogach publicznych. Napotkamy też inne samochody, które będą chciały włączyć się do ruchu, w tym autobusy, dla których obowiązują trochę inne zasady. Kto i kiedy ma pierwszeństwo? Czym jest, a czym nie jest włączanie się do ruchu? Na te pytania […]

Przejazdy kolejowe

Przejazd kolejowy, a dokładniej kolejowo-drogowy, to miejsce przecięcia się w jednej płaszczyźnie drogi publicznej lub wewnętrznej z linią kolejową. Inaczej mówiąc, jest to skrzyżownie toru ruchu pojazdów drogowych z torem ruchu pojazdów torowych. W Polsce jest ponad 14 tysięcy przejazdów kolejowych. Są to miejsca szczególnie niebezpieczne dla kierowców. W pierwszej części artykułu omówimy rodzaje przejazdów […]

Zatrzymanie i postój pojazdu

Zacznijmy od definicji zatrzymania i postoju pojazdu, zawartych w Ustawie: Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Art. 2. pkt. 29 i 30)zatrzymanie pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów,postój pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów […]

Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach równorzędnych

Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach równorzędnych Skrzyżowanie równorzędne to takie skrzyżowanie, na którym nie występują znaki drogowe określające pierwszeństwo przejazdu ani ruch kierowany. Na skrzyżowaniu równorzędnym pierwszeństwo przejazdu ma zawsze pojazd uprzywilejowany, następnie pojazd szynowy, a potem pozostałe pojazdy. W sytuacji przedstawionej poniżej pierwsza przejedzie straż pożarna, następnie tramwaj, a na końcu autobus. Jeżeli do skrzyżowania równorzędnego drogami […]

Kto i kiedy ma pierwszeństwo w ruchu drogowym?

Kto i kiedy ma pierwszeństwo w ruchu drogowym? Bardzo poważnym problemem na drodze jest kwestia pierwszeństwa przejazdu, kiedy mamy pierwszeństwo, a kiedy powinniśmy bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa przejazdu innym uczestnikom ruchu. Kiedy możemy pojechać w sposób bezkolizyjny, a kiedy kolizyjny. Te i inne problemy występujące w ruchu drogowym spróbujemy przybliżyć kierującym, pamiętajmy, że z pozoru prosty […]