Wyprzedzanie

wyprzedzanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego, a w szczególności dotyczącymi: Zachowania odpowiedniego odstępu od poprzedzającego pojaz­du w celu umożliwienia wyprzedzania. Art. 19 ust. 3 – Ustawa o Ruchu Drogowym Utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania […]

Zakaz skrętu, zakaz zawracania

Znak “zakaz skrętu B_21” dotyczy tylko najbliższego skrzyżowania, zabrania skręcania w lewo oraz zawracania na  tym skrzyżowaniu.Sytuacja jest analogiczna przy zastosowaniu znaku B_22. Znak ten odwołuje skrzyżowanie.

Zawracanie bez tajemnic

Zawracanie polega na zmianie kierunku jazdy na przeciwny. Podczas zawracania kierujący pojazdem powinien zachować szczególną ostrożność. Można zawracać wszędzie, gdzie nie jest to zabronione, zawczasu sygnalizując manewr, w odpowiednich warunkach i po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa, ani nawet jego utrudnienia innym uczestnikom ruchu. Gdzie nie wolno zawracać ? w tunelu na […]

Znak STOP (B-20)

Gdzie prawidłowo powinno się zatrzymać samochód, kiedy na drodze stoi znak “Stop”? Kiedy dojeżdżamy do skrzyżowania oznaczonego znakiem „Stop”, zawsze musimy się zatrzymać. Znak „Stop” nigdy nie wyznacza miejsca zatrzymania. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu, gdzie jest namalowana linia bezwzględnego zatrzymania P-12, tuż przed tą linią. B-20 “Stop” i linia bezwzględnego zatrzymania P-12: Jeżeli nie […]

Ogólne zasady zachowania na skrzyżowaniach

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Art. 25. ust. 4.Kierującemu pojazdem zabrania się:wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;rozdzielania kolumny pieszych Bardzo częstym przypadkiem, obserwowanym głównie w dużych miastach i w godzinach szczytu, jest sytuacja przedstawiona poniżej. Niebieski samochód osobowy wjechał na skrzyżowanie, mimo że kierowca widział, że […]

Kierowanie ruchem drogowym przez osobę uprawnioną – policjanta

W hierarchii ważności, osoba kierująca ruchem zajmuje najwyższą pozycję. Oznacza to, że polecenia przez nią wydawane są ważniejsze niż sygnalizacja świetlna czy znaki drogowe. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z dnia 9 lipca 2010 r.) Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. (poz. 840) § […]

Rowerzyści na drogach

Wszystkich rowerzystów zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy na stronie:   kartarowerowa.net.pl Uwaga kierowcy – nowe prawo dla rowerzystów W 2011 roku weszły w życie nowe zasady ruchu rowerowego. Wprowadzone w Prawie o ruchu drogowym (Dz.U. nr 92, poz. 530) zmiany zapewniają rowerzystom większe bezpieczeństwo, a dla kierowców oznaczają nowe obowiązki. Nowe przepisy zlikwidowały niektóre rozbieżności pomiędzy […]

Zachowanie kierowcy wobec autobusu

Kwestia pierwszeństwa przy włączaniu się do ruchu dla autobusów (w tym autobusów szkolnych) została omówiona w artykule Włączanie się do ruchu . Na autobusy, szczególnie długie przegubowce trzeba bardzo uważać, bo „zachodzą” na zakrętach nawet do 1,5 m. Nie wolno więc podjeżdżać zbyt blisko. Z uwagi na rozmiary, autobusy mogą też skręcać z innego pasa ruchu niż […]

Jazda po rondzie – część 3

Dozwolone wyprzedzanie Mimo że na rondzie trudno osiągnąć zawrotną prędkość, trzeba pamiętać, że dopuszczalne jest wyprzedzanie, gdyż zakaz wyprzedzania na skrzyżowaniach nie dotyczy skrzyżowań o ruchu okrężnym. To wyprzedzanie odbywa się zresztą mimo woli, bo jadące sąsiednim pasem z większą prędkością pojazdy wyprzedzają te jadące wolniej na pasie położonym obok. Uwaga na duży pojazd Na […]

Jazda po rondzie – część 2

Zajęcie pasa przed wjazdem Który pas ruchu należy zająć przed wjechaniem na wielopasowe skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Czy ma tu znaczenie dalszy kierunek jazdy? Generalnie jeżeli na rondzie nie występuje sygnalizacjia świetlna oraz pasy ruchu nie są wyznaczone to nie ma to praktycznie znaczenia. Wjeżdżając na rondo, nie skręcamy, ale po prostu wjeżdżamy na obwiednię. […]