Wirtualna szkoła jazdy

Rowerzyści na drogach

Wszystkich rowerzystów zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy na stronie:

  kartarowerowa.net.pl

Uwaga kierowcy – nowe prawo dla rowerzystów

W 2011 roku weszły w życie nowe zasady ruchu rowerowego. Wprowadzone w Prawie o ruchu drogowym (Dz.U. nr 92, poz. 530) zmiany zapewniają rowerzystom większe bezpieczeństwo, a dla kierowców oznaczają nowe obowiązki.

Nowe przepisy zlikwidowały niektóre rozbieżności pomiędzy polskim prawem a sformułowaną w Wiedniu międzynarodową konwencją o ruchu drogowym.
Od 2011 roku rowerzyści jadący ulicą mogą wyprzedzać stojące w korku samochody z prawej strony. (Art 24.12 UoRD)


Kierowcy, powinni zachowywać odstęp od krawężnika, który umożliwi rowerzystom wyprzedzenie:

Pasażerowie, którzy wysiadają z samochodu stojącego w ulicznym korku muszą pamiętać, by przed otwarciem drzwi sprawdzić, czy auto nie jest wyprzedzane przez rowerzystę:

Rowerzyści poruszający się wzdłuż ścieżek rowerowych nie muszą ustępować pierwszeństwa przejazdu samochodom, które przecinają drogę dla jednośladów skręcając z poprzecznej ulicy:

Poprzednio kierowca auta w takiej sytuacji był zobowiązany do ustąpienia pierwszeństwa rowerowi jedynie w przypadku, gdy ten znajdował się już na przejeździe lub gdy ścieżka rowerowa nie była wyznaczona w obrębie jezdni. Teraz w każdej sytuacji kierowca jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerzyście.

Jeżeli występuje sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu pierwszeństwo dla rowerzysty, jest oczywiste:

Zmiany dotyczą też poruszania się rowerem po chodnikach. Rowerzyści mogą korzystać z chodników, jeśli ich szerokość przekracza dwa metry.

W razie złej pogody, rowerzyści mogą korzystać z chodnika bez względu na jego szerokość. Lepiej, żeby rowerzysta jadąc po lodzie wywrócił się na chodnik, niż na jezdnię pod nadjeżdżający pojazd. Ulewny deszcz zmniejsza widoczność, więc kierujący samochodami mogą po prostu nie zauważyć rowerzysty, zwłaszcza jeśli pojawia się z boku. Po chodniku będą mogli jeździć również rowerzyści jadący z dzieckiem w wieku do 10 lat, jeśli na przyległej do niego drodze ograniczenia pozwalają na poruszanie się z prędkością wyższą niż 50 km/h.

Zmiany dotyczą także sposobu poruszania się po rondach. W świetle nowych uregulowań rowerzyści mogą na nich korzystać nie tylko z prawej części pasa, ale też z jego środka. Zmniejszy to zjawisko wymuszania pierwszeństwa przez samochody zjeżdżające z ronda.

Nowe prawo zakazuje również postoju samochodów na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej. Nowe przepisy otworzyły zarządcom dróg możliwość wyznaczania na skrzyżowaniach specjalnych pasów ruchu dla rowerów i śluz rowerowych. Dzięki śluzie rowerzysta może wyprzedzić (lub ominąć) samochody przed skrzyżowaniem i zatrzymać się na specjalnej, wysuniętej rowerowej linii zatrzymań przed samochodami. W ten sposób rowerzyści są bardziej widoczni dla kierowców; nie stoją w martwym polu widzenia i opuszczają skrzyżowanie jako pierwsi.

Rowerzyści mogą jechać obok siebie, jeśli nie utrudniają ruchu innym pojazdom, przedstawiona sytuacja wyrażnie pokazuje, że przepis ten może powodować takie zachowania rowerzystów na drodze:

Rowerzysta, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych oznaczonej znakiem (C_13_16.podział poziomy), jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Logika nakazuje jednak jazdę przy prawej krawędzi jezdni:

Rowerzysta, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych oznaczonej znakiem (C_13_16.podział pionowy) jest zobowiązany do jazdy tą połową drogi, na której występuje symbol roweru:

Rowerzysta powinien pamiętać, że przekraczając przejście dla pieszych powinien rower przeprowadzić, przejeżdżanie na rowerze jest dozwolone tylko na przejazdach rowerowych oznaczonych znakiem poziomym P-11.

Poza tym nowelizacja umożliwiła wożenie dzieci w przyczepach rowerowych.

Wypadki z udziałem rowerów

Załączamy fragment statystyki wypadków drogowych w Polsce za 2011 rok, zawierający wypadki, w których brali udział rowerzyści . Statystyki pochodzą z portalu statystyka.policja.pl – Wypadki drogowe – raporty roczne

Podsumowanie zmian w przepisach dotyczących rowerzystów obowiązujących od 21 maja 2011

 • rowerzysta może wyprzedzać z prawej strony wolniej jadące pojazdy
 • rowerzysta ma pierwszeństwo na drodze rowerowej przed pojazdami jadącymi równolegle i zamierzającymi skręcić
 • rowerzysta może jechać środkiem pasa na skrzyżowaniu, po zjechaniu z niego musi jechać możliwie blisko prawej krawędzi ulicy wózki rowerowe, czyli riksze, nie mogą się poruszać drogami rowerowymi
 • rowerzyści mogą jechać obok siebie, jeśli nie utrudniają ruchu innym pojazdom
 • rowerzysta może jechać chodnikiem TYLKO I WYŁĄCZNIE przy złej pogodzie, tj. porywistym wietrze, burzy, oblodzeniu. Na chodniku pieszy ma zawsze pierwszeństwo.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

Art. 2.

5) “Droga dla rowerów” – drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów jednośladowych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

5a) ”Pas ruchu dla rowerów” – część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym
kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowym”.

5b) „Śluza rowerowa” – część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasa ruchu oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa.

47) „Rower” – pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym
pojazdem. Za rower uważa się również taki pojazd wyposażony w pomocniczy napęd elektryczny
o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż
48V, odłączany automatycznie po przekroczeniu prędkości 25 km/godz.

47a) „Wózek rowerowy” – rower o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób lub towarów.

Patrz również:  Droga dla rowerów, śluza rowerowa, kontrapas rowerowy

Art. 16.
7. Na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed nim, kierujący rowerem, motorowerem lub motocyklem może poruszać się środkiem pasa ruchu, jeśli ten pas umożliwia opuszczenie skrzyżowania w więcej niż jednym kierunku, z zastrzeżeniem art. 33 ust. 1.

Art. 17
1. Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:
3a) na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla
rowerzystów lub pas ruchu dla rowerów.

Art. 22
2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
1) do prawej krawędzi jezdni – jeżeli zamierza skręcić w prawo;
2) do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi – jeżeli zamierza skręcić w lewo.
3a. Kierujący rowerem może także zastosować się do zasady opisanej w art. 33 ust 1b.

Art. 24.
3. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony
wyprzedzanego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4, 5 i 10 i 12 .
6. Kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim zwiększania prędkości. Kierujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak najbardziej na prawo i – w razie potrzeby – zatrzymać się w celu ułatwienia wyprzedzania.
12. Kierujący rowerem jednośladowym może wyprzedzać inne niż rower wolno jadące pojazdy z ich prawej strony.

Art. 27.
2. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną
ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla
rowerów lub drodze dla rowerów stanowiących część drogi, którą zamierza opuścić.

Art. 33.

1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

1a. Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z odpowiednio art. 33 ust. 1 lub art. 16 ust. 4 i 5.

2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:

 1. jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a;  
 2. jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;  
 3. czepiania się pojazdów. 

3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4. Na przejeździe dla rowerzystów, kierującemu rowerem zabrania się:

 1. (uchylony)  
 2. zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny. 

5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

 1. opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem; 
 2. szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów; 
 3. warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.”;

6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1-3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

Art. 49
1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:
11) Na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej,
z zastrzeżeniem rowerów.

Art. 60.
2. Zabrania się kierującemu:
5) używania w pojazdach, z zastrzeżeniem rowerów, opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi
Art. 63
3. Zabrania się przewozu osób w przyczepie, z tym że dopuszcza się przewóz
3) dzieci w przyczepie konstrukcyjnie przystosowanej do przewozu osób ciągniętej przez rower.