Włączanie się do ruchu

Włączanie się do ruchu to sytuacja, która w zasadzie rozpoczyna każdą naszą jazdę samochodem po drogach publicznych. Napotkamy też inne samochody, które będą chciały włączyć się do ruchu, w tym autobusy, dla których obowiązują trochę inne zasady. Kto i kiedy ma pierwszeństwo? Czym jest, a czym nie jest włączanie się do ruchu? Na te pytania […]

Przejazdy kolejowe

Przejazd kolejowy, a dokładniej kolejowo-drogowy, to miejsce przecięcia się w jednej płaszczyźnie drogi publicznej lub wewnętrznej z linią kolejową. Inaczej mówiąc, jest to skrzyżownie toru ruchu pojazdów drogowych z torem ruchu pojazdów torowych. W Polsce jest ponad 14 tysięcy przejazdów kolejowych. Są to miejsca szczególnie niebezpieczne dla kierowców. W pierwszej części artykułu omówimy rodzaje przejazdów […]

Zatrzymanie i postój pojazdu

Zacznijmy od definicji zatrzymania i postoju pojazdu, zawartych w Ustawie: Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Art. 2. pkt. 29 i 30)zatrzymanie pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów,postój pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów […]

Kto i kiedy ma pierwszeństwo w ruchu drogowym?

Kto i kiedy ma pierwszeństwo w ruchu drogowym? Bardzo poważnym problemem na drodze jest kwestia pierwszeństwa przejazdu, kiedy mamy pierwszeństwo, a kiedy powinniśmy bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa przejazdu innym uczestnikom ruchu. Kiedy możemy pojechać w sposób bezkolizyjny, a kiedy kolizyjny. Te i inne problemy występujące w ruchu drogowym spróbujemy przybliżyć kierującym, pamiętajmy, że z pozoru prosty […]

Światła zewnętrzne w samochodzie

W tekście zaczerpnięto informacje z następujących aktów prawnych: Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym (w skrócie PoRD) Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów  Dz.U. 2015 poz. 305 Światła drogowe Przeznaczenie: oświetlanie drogi na dużą odległość przed pojazdem w czasie jazdy nocąUmiejscowienie: z przoduObowiązkowe: w pojazdach samochodowych, których konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości […]

Kontrolki samochodowe na desce rozdzielczej

Kontrolki na desce rozdzielczej w aucie bez tajemnic. Co oznaczają? Na desce rozdzielczej auta mamy 3 główne kolory kontrolek: Kontrolki czerwone – sygnalizują bardzo poważną awarię dla pojazdu Kontrolki pomarańczowe – oprócz awarii mogą oznaczać także uaktywnienie niektórych systemów, w które jest wyposażone auto Kontrolki zielone – nie sygnalizują awarii, tylko określają poszczególne funkcje, w […]