Szczególna ostrożność

Szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększe­niu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie W skrócie Zachowanie szczególnej ostrożności nakazuje: Każdy minięty właśnie znak ostrzegawczy Migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator Szczególna ostrożność […]

Omijanie

Przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego, a w szczególności dotyczącymi: Art. 23 ust. 1 pkt 2 – Ustawa o Ruchu Drogowym Sposobu omijaniaprzy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość; omijanie pojazdu […]

Strefa ruchu

strefa ruchu – obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi W dniu 14 maja 2011r. weszło życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, które wprowadza tzw. „strefę ruchu”.  Ustanowienie tej strefy rozszerza zastosowanie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca […]

Ruch kierowany

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Art. 2. pkt. 24)ruch kierowany – ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez uprawnioną osobę; Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Art. 5.1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do […]

Pojazd członowy

Pojazd członowy – zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego złączonego z naczepą Definicja ta zwraca uwagę na dwa elementy wyróżniające ten zespół pojazdów. Pierwszym jest specjalny pojazd silnikowy spełniający rolę ciągnika, który ma odpowiednie siodło do sprzęgania z naczepą, a drugim – też specjalna naczepa, której część spoczywa na tym ciągniku i obciąża go.   […]

Wyprzedzanie

wyprzedzanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego, a w szczególności dotyczącymi: Zachowania odpowiedniego odstępu od poprzedzającego pojaz­du w celu umożliwienia wyprzedzania. Art. 19 ust. 3 – Ustawa o Ruchu Drogowym Utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania […]

Droga dla rowerów, śluza rowerowa, kontrapas rowerowy

Wszystkich rowerzystów zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy na stronie:   kartarowerowa.net.pl Droga dla rowerów – droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów jednośladowych,  oznaczona  odpowiednimi   znakami drogowymi Drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani z niej korzystać, oznacza znak C-13 droga dla rowerów. Koniec takiej drogi oznacza znak C-13a koniec drogi dla […]

Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach równorzędnych

Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach równorzędnych Skrzyżowanie równorzędne to takie skrzyżowanie, na którym nie występują znaki drogowe określające pierwszeństwo przejazdu ani ruch kierowany. Na skrzyżowaniu równorzędnym pierwszeństwo przejazdu ma zawsze pojazd uprzywilejowany, następnie pojazd szynowy, a potem pozostałe pojazdy. W sytuacji przedstawionej poniżej pierwsza przejedzie straż pożarna, następnie tramwaj, a na końcu autobus. Jeżeli do skrzyżowania równorzędnego drogami […]