Mandaty – autostrady i drogi ekspresowe

Mandaty za naruszenie przepisów zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, dotyczących ruchu pojazdów na autostradach i drogach ekspresowych. Opis naruszenia kwotazł. Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej 300 Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej 300 Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone 250 Zatrzymanie […]

Mandaty – rowery, motorowery i pojazdy zaprzęgowe

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale “Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych”. Opis naruszenia kwotazł. Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku 50 Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu […]

Mandaty – holowanie

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale “Holowanie”. Opis naruszenia kwotazł. Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem 250 Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie […]

Mandaty – ostrzeganie i jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale “Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza”. Opis naruszenia kwotazł. Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza 200 Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie […]

Mandaty – przecinanie się kierunków ruchu

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale “Przecinanie się kierunków ruchu”. Opis naruszenia kwotazł. Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu 350 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną 350 Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy […]

Mandaty – wyprzedzanie

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale “Wyprzedzanie”. Opis naruszenia kwotazł. Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi 200 200 Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi 200 Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne […]

Mandaty – wymijanie, omijanie i cofanie

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale “Wymijanie, omijanie i cofanie”. Opis naruszenia kwotazł. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 500 Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to […]

Mandaty – zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale “Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu”. Opis naruszenia kwota zł. Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić od 200 do 400 Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych: […]

Mandaty – zasady ogólne i przepisy porządkowe

Mandaty za naruszenie przepisów dotyczących ruchu pojazdów, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym, w dziale “Zasady ogólne” oraz “Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach”.