Program do nauki znaków drogowych

Dziękujemy za zainteresowanie programem do nauki znaków drogowych. Nasz program działał w technologii Flash, która nie jest już obsługiwana przez przeglądarki interentowe. W najbliższych miesiącach na tej stronie pojawi się zaktualizowany program w nowej technologii. W międzyczasie zapraszamy do skorzystania z gry do nauki znaków drogowych:

Mandaty za wykroczenia na drodze.

Sprawdź, za jakie nieprawidłowe zachowania na drodze grozi kara i w jakiej wysokości. – Zasady ogólne i przepisy porządkowe– Włączanie się do ruchu– Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu– Wymijanie, omijanie i cofanie– Wyprzedzanie– Przecinanie się kierunków ruchu– Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza– Holowanie– Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz […]

Tabela punktów karnych

Tabela punktów karnych zawarta jest w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Figuruje w Dzienniku Ustaw RP ogłoszonym 9 maja 2012 r. na pozycji 488.

Taryfikator mandatów w 2021 roku

Aktualny taryfikator mandatów na 2021 r. Nieprawidłowe zachowania, za które kierującemu grozi mandat: Wymijanie, omijanie i cofanie kwotazł. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 500 Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną […]

Akty prawne związane z ruchem drogowym

Ustawa Prawo o Ruchu DrogowymD19970602Lj.pdf  Rozporządzenie z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdamiD20160232-2.pdf Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanieD20151744.pdf Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażeniaD20150305.pdf  […]

Uczestnik ruchu

Uczestnik ruchu to pieszy, kierowca, a także inne osoby przebywające w pojeździe lub na pojeździe znajdującym się na drodze Definicja ta swoim zakresem obejmuje wszystkie osoby, które real­nie uczestniczą w ruchu drogowym, z wyjątkiem osób przebywających w pojeź­dzie lub na pojeździe. W pierwszym przypadku chodzi o pasażerów pojaz­du, w drugim przypadku o członków brygad roboczych (np. ładunkowych, polowych) przewożonych […]

Kurs pierwszej pomocy, pytania egzaminacyjne, filmy

Obowiązek prawny udzielenia pierwszej pomocy Art. 162 Kodeksu karnego 1.Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 2.Nie popełnia […]

Słownik motoryzacyjny – co oznaczają skróty

Często biorąc do rąk instrukcję naszego auta – pierwszego własnego auta po uzyskaniu prawa jazdy – zastanawiamy się, co oznaczają dwu- lub trzyliterowe skróty użyte w instrukcji. Niby wiemy, słyszeliśmy ale nie do końca jesteśmy pewni. Czy się nie mylimy? Pozostają znajomi, ale ich wiedza jest niejednokrotnie bardzo mglista, dlatego zamieszczamy krótki przewodnik wyjaśniający podstawowe […]

Kategorie prawa jazdy

Kategoria prawa jazdy oznacza uprawnienia do kierowania danym typem pojazdu. Od kategorii zależy także minimalny wiek uprawniający do starania się o prawo jazdy. Kategoria AM a) motorowerem.b) czterokołowcem lekkim. Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 14 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii AM. Kategoria A1 a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku […]

Światła samochodowe do jazdy dziennej

Używanie świateł do jazdy dziennej podczas jazdy Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Art. 51 ust. 2. W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej. Z powyższego ustępu dowiadujemy się, że kierowca może (ale nie musi) używać świateł do jazdy dziennej tylko […]