Wymijanie

Wymijanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami dotyczącymi sposobu wymijania.    Art. 23 ust. 1 pkt 1 – Ustawa o Ruchu Drogowym 1) przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo […]

Węzły drogowe – rodzaje, opis

Węzeł drogowy -skrzyżowanie się, rozwidlenie lub połączenie dróg na różnych poziomach, zapewniające pełną lub częściową możliwość wyboru kierunku jazdy. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie dzieli węzły drogowe na trzy grupy: Węzły bezkolizyjne typu WA – na których nie […]

Szczególna ostrożność

Szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększe­niu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie W skrócie Zachowanie szczególnej ostrożności nakazuje: Każdy minięty właśnie znak ostrzegawczy Migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator Szczególna ostrożność […]

Omijanie

Przejeżdżanie (przechodzenie) obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego, a w szczególności dotyczącymi: Art. 23 ust. 1 pkt 2 – Ustawa o Ruchu Drogowym Sposobu omijaniaprzy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość; omijanie pojazdu […]

Strefa ruchu

strefa ruchu – obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi W dniu 14 maja 2011r. weszło życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczególnych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, które wprowadza tzw. „strefę ruchu”.  Ustanowienie tej strefy rozszerza zastosowanie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca […]

Ruch kierowany

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Art. 2. pkt. 24)ruch kierowany – ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez uprawnioną osobę; Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Art. 5.1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do […]

Pojazd członowy

Pojazd członowy – zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego złączonego z naczepą Definicja ta zwraca uwagę na dwa elementy wyróżniające ten zespół pojazdów. Pierwszym jest specjalny pojazd silnikowy spełniający rolę ciągnika, który ma odpowiednie siodło do sprzęgania z naczepą, a drugim – też specjalna naczepa, której część spoczywa na tym ciągniku i obciąża go.   […]

Prawo jazdy kategorii „B” i przyczepa – kiedy potrzebne „B+E” a może kod 96

Przyczepa jest to pojazd kołowy bez własnego silnika, przystosowany do ciągnięcia przez pojazd silnikowy. Szczególnym rodzajem przyczepy jest przyczepa lekka, o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 750 kg i bez konieczności posiadania hamulca najazdowego. Przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 750 kg posiadają obowiązkowo hamulec najazdowy. Do prowadzenia samochodu z przyczepą lekką wystarczy prawo jazdy […]

Prędkość na drogach w Polsce

Tabele dopuszczalnych prędkości 2016 Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t Obszar niezabudowany Autostrada 140 km/h Droga ekspresowa dwujezdniowa 120 km/h Droga ekspresowa jednojezdniowa 100 km/h Droga dwujezdniowa o 2 pasach w każdą stronę 100 km/h Droga zwykła 90 km/h Obszar zabudowany Od godz. 5:00 do 23:00 50 km/h Od godz. 23:00 do 5:00 50 […]

Tramwaj na rondzie – pierwszeństwo przejazdu, sygnalizatory, znaki

Przecięcie torów jazdy samochodu (albo innego pojazdu, np. roweru) i tramwaju na rondzie występuje w dwóch sytuacjach: kiedy tramwaj wjeżdża na rondo a samochód jedzie po obwiedni ronda kiedy tramwaj opuszcza rondo, a samochód jedzie po obwiedni ronda Ruch na rondzie może być kierowany: sygnalizacją świetlną znakami drogowymi Omówimy po kolei każdą z tych kombinacji. Sytuacja 1: […]