Tramwaj na skrzyżowaniu – pierwszeństwo przejazdu

Na początek zacytujmy dwa ważne przepisy dotyczące bezpośrednio pierwszeństwa tramwajów na skrzyżowaniach, które następnie zilustrujemy i do których będziemy się odwoływać. Ustawa o Ruchu Drogowym Art. 251. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku […]

Tramwaj w ruchu drogowym

Włączanie się tramwaju do ruchu przy wyjeździe z pętli lub zajezdni Przy włączaniu się do ruchu, tramwaj podlega tym samym przepisom co inne pojazdy – musi ustąpić pierwszeństwa samochodom jadącym po drodze, na którą wjeżdża. Nie obowiązuje tu pierwszeństwo, przysługujące tramwajom w sytuacjach równorzędnych. Włączanie się tramwajów do ruchu to wyjazd z zajezdni lub pętli tramwajowej, jak definiuje to […]

Wymijanie, omijanie, cofanie

Wymijanie Wymijanie jest to przejeżdżanie lub przechodzenie obok pojazdu, lub uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku. Przy wymijaniu należy zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a jeżeli zachodzi taka potrzeba, to trzeba zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość, albo nawet zatrzymać się. Jeżeli zwężenie jezdni nie pozwala na jednoczesne wyminięcie się […]

Wyprzedzanie

wyprzedzanie – przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku Definicja ta ma bezpośredni związek z przepisami ruchu drogowego, a w szczególności dotyczącymi: Zachowania odpowiedniego odstępu od poprzedzającego pojaz­du w celu umożliwienia wyprzedzania. Art. 19 ust. 3 – Ustawa o Ruchu Drogowym Utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania […]

Zakaz skrętu, zakaz zawracania

Znak “zakaz skrętu B_21” dotyczy tylko najbliższego skrzyżowania, zabrania skręcania w lewo oraz zawracania na  tym skrzyżowaniu.Sytuacja jest analogiczna przy zastosowaniu znaku B_22. Znak ten odwołuje skrzyżowanie.

Zawracanie bez tajemnic

Zawracanie polega na zmianie kierunku jazdy na przeciwny. Podczas zawracania kierujący pojazdem powinien zachować szczególną ostrożność. Można zawracać wszędzie, gdzie nie jest to zabronione, zawczasu sygnalizując manewr, w odpowiednich warunkach i po upewnieniu się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa, ani nawet jego utrudnienia innym uczestnikom ruchu. Gdzie nie wolno zawracać ? w tunelu na […]

Znak STOP (B-20)

Gdzie prawidłowo powinno się zatrzymać samochód, kiedy na drodze stoi znak “Stop”? Kiedy dojeżdżamy do skrzyżowania oznaczonego znakiem „Stop”, zawsze musimy się zatrzymać. Znak „Stop” nigdy nie wyznacza miejsca zatrzymania. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu, gdzie jest namalowana linia bezwzględnego zatrzymania P-12, tuż przed tą linią. B-20 “Stop” i linia bezwzględnego zatrzymania P-12: Jeżeli nie […]

Ogólne zasady zachowania na skrzyżowaniach

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym Art. 25. ust. 4.Kierującemu pojazdem zabrania się:wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;rozdzielania kolumny pieszych Bardzo częstym przypadkiem, obserwowanym głównie w dużych miastach i w godzinach szczytu, jest sytuacja przedstawiona poniżej. Niebieski samochód osobowy wjechał na skrzyżowanie, mimo że kierowca widział, że […]

Sygnalizacja świetlna dla kierowców w ruchu drogowym

Sygnalizacja świetlna jest jedną z form kierowania ruchem drogowym. Oprócz sygnalizacji świetlnej, ruchem drogowym może kierować też osoba uprawniona, na przykład policjant. Kwestie sygnalizacji świetlnej na drogach reguluje Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Wygląd i wzory sygnałów świetlnych (oraz znaków drogowych) są wymienione […]

Kierowanie ruchem drogowym przez osobę uprawnioną – policjanta

W hierarchii ważności, osoba kierująca ruchem zajmuje najwyższą pozycję. Oznacza to, że polecenia przez nią wydawane są ważniejsze niż sygnalizacja świetlna czy znaki drogowe. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z dnia 9 lipca 2010 r.) Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. (poz. 840) § […]